Dla sponsorów

Świadczenia, które organizatorzy mogą zagwarantować: 

nadanie tytułu sponsora (sponsor, sponsor główny, strategiczny, mecenas, partner) z prawem wykorzystania go do własnych celów reklamowych; 

obecność na drukowanych oraz cyfrowych materiałach promocyjnych – m. in. billboardy, plakaty, ulotki, flashlighty, spoty reklamowe, reklama w mediach społecznościowych oraz tradycyjnych, strony internetowe festiwalu, komunikacja miejska, konferencja prasowa; 

Informacje o festiwalu oraz jego sponsorach wyświetlane będą na ekranach Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na 16 wydziałach oraz przekazywane za pośrednictwem wiadomości e-mail, kierowanych do społeczności studenckiej liczącej około 50 000 osób. Komunikaty na temat sponsorów rozpowszechniane będą również w trakcie wydarzeń fundraisingowych odbywających się regularnie każdego miesiąca od grudnia 2018 roku do maja 2019 roku.

informacje o sponsorach przekazywane w formie   ustnej podczas wszystkich wydarzeń związanych z festiwalem.